Hastanede Geçen Çocukluk - 1.Bölüm

Hastanede Geçen Çocukluk - 2.Bölüm

Geri Dön

Kısa Film Gösterimi

Konu:

Çocuğun yetiştirilmesi, korunması ve iyi bir eğitim almasının önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Ancak her çocuk eşit imkanlara sahip değildir. Kanser günümüzde çocuklarda çok sık görülen hastalıkların başında gelir. Hastalık sürecinde tedavinin erken başlatılması ve düzenli yapılması çocukların hastalıklarını yenmesinde en önemli unsurdur. Ancak tedavinin uzun ve yorucu olması nedeniyle bu dönemde çocuklar hastanede kalmak ya da zamanlarının çoğunu tedaviye harcamak zorunda kalmaktadırlar. Bu dönemde eğitimlerine ara vermek durumundadırlar. Oyunlar ve eğitim çocukların yaşamında büyük yer almaktadır. Dikkatli bir bakım gerektiren tedavi sırasında çocukların dış dünya ile ilişkileri kesilme noktasına gelir. Zamanın çoğunu hastanede geçiren çocuklarımızın bulundukları yerde onlara gerekli eğitimi verebilecek, uymak zorunda oldukları koşullar çerçevesinde onlara destek verebilecek kişilere ihtiyaç duymaktadırlar. Eskiden hastalık dönemlerinde çocukların birçok imkandan mahrum kaldıkları ve bu yüzden hastalıklarını yenmelerinin ardından toplumdan kendilerini soyutlama, dışlanma gibi sorunlarla karşılaştıkları yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüzde gerek uzman desteği gerekse bilinçli ebeveynler sayesinde hasta çocuklara ilişkin psikolojik ve eğitici faaliyet desteğinde bulunulmakta ve böylece hastalık sürecinde çocuklar kendilerini yaşamdan soyutlanmamış hissetmektedir. Ancak hala bu bilincin toplumun geneline yayılmadığı açıktır. Eğitimin ve oyunların, çocukların her anında ihtiyaç duyduğu bir gereksinim olduğunu ve bunun tedaviye sağladığı yararları toplumun her kesimine benimsetmek gerekmektedir.

AMAÇ:

Ülkemizde çok sayıda çocuk kanser hastalığıyla mücadele etmektedir. Çocukların hastanelerde aylarca tedavi amaçlı ikamet etmek zorunda olduğu bir gerçektir. Bu dönemde çocuğun psikolojik gelişiminin zedelenmemesi için en önemli destek bilinçli bir aile ve uzman personel desteğidir. Ancak bunlar tek başına yeterli olmamaktadır. Hastane dönemi sırasında okul eğitimine ara vermek zorunda kalan çocukların bu konudaki eksiklerini tamamlama konusunda hastanede bilinçli gönüllülere ihtiyaçları vardır. Çocukların belgelenerek filme alınması ve böylelikle insanların bu konuda bilinçlenerek harekete geçirilmesinin sağlanması projenin temel amacıdır. Aynı zamanda ailelere çocukların hasta olmasının çocukluklarını yaşamaları önünde engel görülmemesi gerektiği ve gerçeklerin çocukların anlayabileceği ölçüde onlarla paylaşılmasının tedaviye sağladığı yararların tanıtılması da hedefler arasındadır.

İÇERİK:

Belgesel filmin içeriğinde Ege Bölgesi ve özellikle İzmir ilinde bulunan Çocuk Hastanelerinin Onkoloji servisindeki çocukların faaliyetlerinin kaydedilmesi, hastanede çocukların yaşadıkları olayların uzman kişilerce belirtilmesi ve örneklendirilmesinden oluşacaktır. Aşağıda tespit edilen bazı konu başlıkları sunulmaktadır:

  • Çocukların tedavi sürecinde karşılaşılan durumlar
  • ÇocuklarınÇocukların hastanedeki faaliyetleri
  • Konu hakkında uzmanlardan alınan görüşler
  • Ailelerin çocukların tedavisindeki rolü
  • Çocukların yer aldığı konuşmalar

Fayda:

Geçmişte tedavi olanaklarının kısıtlı olması ve toplumda çok yaygın olmaması sebebiyle kanser çaresiz bir hastalık olarak görülmekteydi. Ancak günümüzde kanser toplumun önemli bir kısmında görülen ciddi bir hastalıktır. Gelişen tedavi olanakları sayesinde kanser tedavinin doğru ve zamanında yapılması sonucu tamamen iyileşme ile sonuçlanabilen bir hastalıktır. Çocuklarda sık görülen hastalıklardan biri olarak kanserin sadece bir hastalık olduğu, çocukların bu dönemde çoğunlukla hastane ortamında bulunması sonucu sosyal hayattan mahrum bırakılması ile birlikte tedavi sonrasında normal hayatlarına döndüklerinde çocukların ruhsal gelişiminde ciddi hasarlara yol açmaktadır. Filmimiz de çocukların hastanede yaptıkları aktivitelerin ve aldıkları uzman desteğinin onlara sağladığı moral ve olumlu etkiyi göstererek önce aileleri sonra da toplumu bu konunun önemi konusunda uyarmaktadır.

Çocuklar geleceğimizdir. Bu yüzden onlara herkesten çok değer verilmesi gerekir. Hastalık sırasında zor bir dönem geçiren çocukların sürekli aynı ortamda bulunma zorunluluğu kısıtlı bir alanda kısıtlı imkanlarla çocukluğunu yaşaması demektir. Bu dönemde yapılması gereken en önemli şey, bu süreci çocuğun olabildiğince moral desteği ile kendini hastalığın olumsuz yanlarını destekle aşabilmelerine yardımcı olabilmektir. Hastalığın sadece bir süreç olduğu çocuğun hastalığında ve sağlığında aynı gereksinimlere ihtiyaç duyan bir varlık olarak, her koşulda desteklenmesinin gerekliliği konusuna da hizmet etmek amaçlanmaktadır. Hedef Kitle: Özellikle genç ve orta yaş grubu Türk aileleri.

Soldaki butonlara tıklayarak facebook sayfalarımıza ulaşabilirsiniz...

E-Posta grubuna siz de katılın